"Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot."

    

The journey of man  (The free Flash Player is required to view this site.)

Slektsforskertips

Slektstavler

Vår slektsforsking er i første omgang konsentrert om

Marit Andersdotter og Anders Janssons tre døtre;

Maria Andersdotter (slektsgrenen Åberg)

Stina Kajsa Andersdotter (slektsgrenen Fallet)

Mathilde Andersdatter (gift Rudd. Vi har dessverre ingen kontakt med etterkommere).

I tillegg har vi selvsagt også forsket på deres ektefellers forfedre, som var av Austmarkaslekt, og jo har gitt opphavet til nettstedets og slektsgrenenes navn. 

Mer om hver enkelt  familie er ført under hver slektsgren.

 

Som mange andre med aner fra Austmarka, har vi tilbake i tid også finske røtter.

Vi kan føre vår felles slekt bakover til disse finske slektsnavn;

             Valkoinen, Haljainen, Lomalainen, Soikkainen og Ampiainen.

I tillegg har slektsgrenen Åberg disse finske slektsnavn blant sine aner:

             Kavalainen, Nikarainen og Pöntinen

I tillegg har slektsgrenen Fallet dette finske slektsnavn blant sine aner:

             Vaissinen

 

 

Anders Jansson f.22.febr. 1820 i Bortan, Gunnarskog, Värmland, Sverige

-d.16 mars 1888 i Østgårdssaga, Austmarka, Vinger, Hedmark, Norge, 68 år gammel; "Gift fattiglem Anders Jansen døde 16. mars 1888 av kreft."  Begr. 24 mars 1888 ved  

 Austmarka kirke, jordfestet 10.mai 1888.

Hendelsesforløp:

          1834 Anders er dräng på Finnkärnhøgden, Träskog, Gunnarskog, Värmland, Sverige

                   Hans mormor er også der, og dør der s.å. Hans onkel Matts Anderson bor også der da.

          1835 Anders er dräng på Løfhöjden, Träskog, Gunnarskog, hos Nils Andersson

          1836 flytter til Gräsmark Värmland, Sverige (”varnad vid föhöret -35 för försummad läsning”)

          1837 fra Gräsmark til Finnkärnshögden.

          1838 til Fredros, Träskog, Gunnarskog, Värmland, Sverige. Er der til 1840

          1840 er i Stora Bogen, torpställe under Bogen, Värmland, Sverige

          1841 og 1842 er han på Bogen (sammen med søsteren Maria)

          1843 er i Kösstorp, Bogen, Värmland, Sverige

          1844 flytter til Bogen, Värmland, Sverige

          1845 flytter til Kösstorp, Bogen, Värmland, Sverige

          1846 er i Axlan, Bogen, Värmland, Sverige

          1846 flytter til Kösstorp, Bogen, Värmland, Sverige

          1847 er i Södra Bengtstorp, Bogen, Värmland, Sverige

          1848 flytter til Norge (”Norrige”)

          1849, 26. des. Anders gifter seg i Fryksände kirke med

                  Marit Persdotter f.3 apr.1829 i S. Lekvattnet, Fryksände, Värmland, Sverige

                    Han var da 27 år gammel, hun var 18.

                    Hun ble døpt 5 apr 1829 i Fryksände församling, Värmland, Sverige..

                    Hun og Anders Jansson ble trolovet 5 des 1847 i Fryksände församling.

          1850 får de datteren Christina, født i Träskog, Gunnarskog, Värmland, Sverige

          1851-52 er familien bosatt i Träskog (hos Jon Jansson Frid f.1801),

          1853, 24.okt. Innflyttade til Bogen, Dagkarl Anders Jansson med hustru och barn

                   (bosatt sammen med fam. Petter Petterson),

          1853, 10. juli; datteren Maria blir født på Tenhöjden u/Träskog, Gunnarskog, Värmland

                   Faren Anders betegnes som försvarslös.

          1854-55 i Bedafors, Bogen/Mitandersfors, Bogen, Värmland, Sverige

          1855 i Bedafors, nr 104 (eg.Mitandersfors), Bogen, Värmland, Sverige

          1856 i Mitandersfors, datteren Christina dør 09.febr.

          1856 i Mitandersfors, sønnen Anders blir født. 16.juli

          1856-60 i Mitandersfors/Bedafors, Bogen, Värmland, Sverige

          1859 i Mitandersfors, Bogen, datteren Cajsa blir født 30.jan. 1859 

          1861-65 i Mitandersfors, Bogen, Värmland, Sverige

          1862 i Mitandersfors, sønnen Johan Gustaf f.13 mars

          1862 i Mitandersfors, sønnen Anders dør 17.des

          1863 i Mitandersfors, datteren Cajsa dør 28 juni, og sønnen Johan Gustaf dør samme år

          1864 i Mitandersfors, datteren Stina Kajsa blir f. 09.nov.                  

          1865 Utflyttet i nov. til Bedafors, Norge. Inhy. Anders Jansson m. hustru och barn

                    (1 hankj.,3 hunkj.) (s.90 i hfh). Bekreftet 13. nov.

          1865, 31 des. bosatt i "Bedafors Spik- Sag og Møllebrug, Solberg", Austmarka, Vinger,

                    Hedmark, Norge.  Anders var da oppført som "kulbrænder" (kolare/kolmilare)

          1888, 16. mars; Anders døde i Østgårdsaga, Austmarka, Vinger, Hedmark, Norge

                    Gravlagt 24 mars ved Austmarka kirke.

          1892, 16.sept.; Marit døde i Utgårdsengen, Austmarka, Vinger, Hedmark, Norge.

                    Gravlagt 22. Sept 1892, og jordfestet 16. okt. ved  Austmarka kirke.

                    Marit " døde af mavebetændelse."

 

 

        Anders og Marits barn:

        1.Christina f. 22. jan. 1850 i Träskog, Gunnarskog, Värmland, Sverige

              døpt 26.jan.1850 i Gunnarskog, Värmland, Sverige

                         Faddr: ”K.å. Matts Andersson i Finnkärnshöjden under Träskog och Inhyses

                         Pigan Maria Jansdotter i Bogen". Prest J.R. Alsterlund (?).

              Hun døde 9 feb 1856 i Mitandersfors, Bogen, Värmland, Sverige. "Døde 6 år

              gml. av Wattersott". Gravlagt 29(24?) febr.1856 i Bogen, Värmland, Sverige.

        2.Maria f. 10.juli 1853 i Tenhöjden, Treskog, Gunnarskog, Värmland, Sverige

              døpt 12.juli 1853 i Bogens Capell, Gunnarskog, Värmland, Sverige

                      Faddere: dagkarl Petter Pettersson och Märta Andersdotter från Bogen.

                  Også ført i Gunnarskog kirkebok, dåp nr.92. Prest Wessman "Tenhöjden under

                  Traskog; försvarslöse Anders Jansson och h. Marit Persdotter.

         Konfirmert 11 okt 1868 i Austmarka kirke, Austmarka, Vinger, Hedmark, Norge. 

         Giftet seg med Anders Olsen Aaberg den 21 apr 1872 i Austmarka kirke,

         De bodde i Øvre Åberg, Østgården, Austmarka, Vinger, Hedmark, Norge. 

         Hun døde 19 jan 1917 i Åberg Øvre, Østgården, Austmarka, bem. 63 år gml. 

         Døde av tæring. Gravlagt 27 jan 1917 ved Austmarka kirke, jordpåkastet 28.jan.

        3.Anders f.16 juli 1856 i Mitandersfors nr.104, Bogen, Värmland, Sverige

             døpt 20.juli 1856 i Bogens Capell. "Mitandersfors 104: Dagkarl Anders Jansson och

                      Marit Persdotter. Faddr. Mjölnare Peter ...... och Marta.

        Han døde 17 des 1862 i Mitandersfors, Døde av gikt. 6 år 5 mnd. 1 dag gml.

        Gravlagt 28 des 1862 ved Bogens Capell, Värmland, Sverige.

        4.Cajsa  f. 30.jan. 1859 i Mitandersfors 104 GB113, Bogen, Värmland, Sverige

             Døpt 3.febr. 1859 i Bogens capell. "Mitanderfors. Dagkl. Anders Jansson och Marit

                                Persdotter. Faddr. Inh. Josef Person(?) och Ingeborg Hindriksdotter

             Døde 28 jun 1863 i Mitandersfors, Bogens Capellförsamling "Dagkarl Anders Jansson

             och Marit Persdotter vid Mitanderfors barn Cajsa. Døde av halssjuka. 4 år, 4 mnd. 28

             dager gml. Gravlagt 12 jul 1863 ved Bogens Capell, Värmland, Sverige.

        5.Johan Gustaf, f.13 mars 1862 i Mitandersfors, Bogen, Gunnarskog, Värmland, Sverige

             Døde 6 jul 1863 i Mitandersfors, Bogen, Värmland, Sverige. "Dagkarl Anders Jansson

        och Marit Persdotter vid Mitanderfors barn Johan Gustaf. Døde av halssjuka. 1 år 3

        mnd. 23 dager gml." Gravlagt 12 jul 1863 ved Bogens Capell, Värmland, Sverige.

        6.Stina Kajsa f.09.nov. 1864 i Mitanderfors, Bogen, Gunnarskog, Värmland, Sverige

             Døpt 1864 i Bogens kyrka, Värmland, Sverige

                               (Kirkebokregisteret for Bogen Födde - vigda - döde 1850-1920,  har ikke

                                med dåpsdatoen. Anders er "Dagkarl" og de er bosatt på Mitanderfors

             Konfirmert den 19 okt 1879 i Austmarka kirke, Austmarka, Vinger, Hedmark, da

             boende på Larsmoen, Austmarka

             Hun giftet seg med Peder Amundsen (Brødbølstorfallet/Fallet) den 21 nov 1886

             I Austmarka kirke, hun bodde da i Østgårdshaget (Østgaardshaugen?), Austmarka

             Hun døde i 1904 på Mørkbraaten (Bråten), Losby, Lørenskog annex, Skedsmo,

             Akershus, Norge. Døde i barselseng sammen med sitt barn nr.10.

             Gravlagt 13 feb 1904 ved Lørenskog kirke, Skedsmo, Akershus, Norge.

        7.Charlotta, f. 8 sep 1867 på Bedafors bruk, Solberg, Austmarka, Vinger, Hedmark, Norge

             Døpt 13.sep i Bogens kyrka, Gunnarskog, "Døbt i Bogen i Sverrig af kap.pre.

             Wikström i følge hans att. af 30.9.67" er det innskrevet i Austmarka kirkes protokoll.

             Død 26 jun 1868 på Bedafors bruk, Solberg, Austmarka, Vinger, Hedmark, Norge

        8.Johannes, f. 5 des.1870 på Bedafors Bruk, Solberg, Austmarka, Vinger, Hedmark, Norge

             Hjemmedøpt 13 des 1870 ”af konen Kari Hansd. Aaberget, men død førend

             hjemdaaben blev stadfæsted i kirken." 

             Han døde 1871 på Bedafors bruk, Solberg, Austmarka, Vinger, Hedmark, Norge.

        9.Mathilde, født 14 apr 1872 på Østgårdssaga, Austmarka, Vinger, Hedmark, Norge.

            Døpt 28 apr 1872 i Austmarka kirke, Vinger, Hedmark, Norge. 

            Konfirmert 9 okt 1887 i Austmarka kirke, Vinger, Hedmark, Norge, da bosatt på

            Østgårdssaga, Austmarka, Vinger, Hedmark, Norge.

            Hun utvandret Fra Norge 26 feb 1895, og innvandret i Amerika den 13 apr 1895.

            Hun giftet seg med Erick O. Rudd. De bodde i Minneapolis, Minnesota, USA. 

            Hun døde 14 feb 1964 kl. 07.00 pm, i Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA.

            Døde 91 år gml. I dødsattesten benevnt; Mathilda Rudd f.12.04.1872 i Osgard, Norway