Print This Page

Austmarka Historielag

Laget holder til i lokalet Arstun, vis-à-vis sykehjemmet på Austmarka, og har 640 medlemmer (pr. des.2009). De utgir 4 medlemsblader pr. år, utgir kalender, arrangerer bl.a. turer og markensdager, foredrag, utstillinger, demonstrasjon av håndtverk, trimløp, fester og vandringer. Bestyrer Austmarka Bygdetun. Bedriver slektsforskning og kirkebokavskrifter. Merker opp nedlagte husmannsplasser og gamle stier, rensker opp ved ruinene ved Bedafors/Sikåa-området.

”Verner om kulturminnene på Austmarka og sprer kunnskap om bygdas historie”,  som det står i vedtektene.

 

Historielaget oppbevarer bl.a. avisutklippsarkiv, bygdebøker, fotoarkiv, gamle blader/aviser/bøker/protokoller, Rudolf Bråtens historiske arkiv, arkivmapper over hver plass/gård i bygda, og flere hundre gamle gjenstander.

Arbeid med en dialektordbok pågår.

  

 Austmarka Historielag har nå egen hjemmeside: http://www.austmarkahistorielag.no/

                

 Austmarka Historielag er nå tilsluttet Norsk Skogsfinsk Museum.

        

Austmarka Bygdetun er beliggende på Kjærsagtomta i Austmarka sentrum.

   

 

 

 

 klikk på bildet for forstørrelse

    

Her kan vi se:

Låve fra Nordsetra, Kjerret

Våningshus fra Mortensbråten

Bu fra Larbekken

Smie fra Ingelsrud

Skåle fra Varaldskogberget

Fjøs fra Varaldhøgda

Røykbadstue fra Raufjellet

Snekkerverkstedet Kolbjørnsrud "Nystuen"

Dansebanen ”Stråhatten”

 

Historielaget planlegger også å få i gang mølla og sagbruket.

 

  Kontaktpersoner i Austmarka Historielag:

  Austmarka Historielag:  ahl@skogfinskmuseum.no

  Åge Sørmoen,     tlf. 62 82 81 47   mob.917 02 455  E-post

  Vidar Pedersen,  tlf. 62 82 84 35   mob.924 50 292  E-post

       

 Klikk på bildet for forstørrelse

    

                                        Hvordan bli medlem:

                                        Medlemskap koster kr.100 pr. kalenderår og betales til

                                        Austmarka Historielag, postboks 38, 2224 Austmarka,

                                        gironr.1840.16.29625

                                        Husk å merke giro/nettbet. med navn og adresse til det nye medlemmet.

                                        

OPPSLAGSTAVLE  

    

Laget vårt på Facebook

    

    

MARKENSDAG 2006

     

MARKENSDAG 2007   +   Foto  (Tips: Klikk Lysbildefremvisning/Slideshow)

        

Foto fra Finnskogdagene i Grue 2007

      

MARKENSDAG 2008

  

Foto Bl.a. Jul på Ampiansbråten og på Karterud (fra Julemarked på Norsk Folkemuseum)

      

MARKENSDAG 2009

   

FOTO FRA FELLES SLEKTSFORSKERDAG 21 NOV 2009

   

MARKENSDAG 2010

    

Austmarka Utvikling

         

Diverse medlemmer av Austmarka Historielag har vært svært behjelpelig med bakgrunnsstoff, kart og personlig veiledning i forbindelse med slektsforskingen på våre aner i Åberg / Fallet -slekt, samt stilt opp som guider på våre slektstevner.  Hjertelig takk!!!

      

"Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot."

     


Previous page: Austmarka
Next page: Markensdag 2006