Print This Page

Finske slekter

Som mange andre med aner fra Austmarka, har vi tilbake i tid også finske røtter.

    

Vi kan føre vår felles slekt bakover til disse finske slektsnavn;

             Valkoinen, Haljainen, Lomalainen, Soikkainen og Ampiainen.

    

I tillegg har slektsgrenen Åberg disse finske slektsnavn blant sine aner:

             Kavalainen, Nikarainen og Pöntinen

      

I tillegg har slektsgrenen Fallet dette finske slektsnavn blant sine aner:

             Vaissinen

        

Skogfinnenes mytologi

   

Norsk Skogsfinsk Museum

   

            

"Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot."


Previous page: Foto Fallet
Next page: Kirkerud