Print This Page

Velkommen

Dette nettstedet er ment som en enkel veiviser til litt kunnskap om områdene vår Austmarkaslekt kom fra, og til å fortelle litt om livet de førte. Litt informasjon bakover om deres forfedre fra bl.a. Vinger, Eidskog, Brandval, Värmland og områder i Finland vil også bli lagt ut. Noen små pust fra fortiden for å minne oss på våre røtter, men også litt om hva som foregår på stedene i dag.

Det vil også bli lagt ut lenker med tilknytning til vår slekts historie

      

Med rotfeste på Finnskogen føler vi oss multinasjonale. Røttene viser veien bakover til både finske, svenske og norske miljøer. Det gjenspeiles mye slit og hardt arbeid opp gjennom slektsleddene, et slit mange i dag ikke kan forestille seg.

    

I vårt slektsmerke kan bokstaven A stå for Austmarka, området veldig mye springer ut fra i vår slekt. Sammen med "mannen i månen" (som kanskje har overvåket det meste gjennom alle tider) kan vi tenke oss en Å for plassen Åberg, hvor flere av våre aner kom fra. Videre kan bokstaven F stå for Finnskogen, og for slektsgrenen Fallet. Austmarkingene har opp gjennom årene ofte vært bofaste i samme område, men samfunnsutviklingen bragte mange vestover til Amerika, så også i vår slekt. Vi kan derfor la bokstaven A også stå for Amerika, samt la formen på bokstavene, og jordkloden, symbolisere utflyttingen. Utflyttingen  fra bygda på 1800- og 1900-tallet, førte de fleste av vår slekt ut fra Austmarka, men noen av oss etterkommere er fortsatt bofaste i bygda.

      

De som besøker Austmarka i dag kan fornemme mye av slitet og arbeidet fra gamle dager gjennom den innsatsen som er gjort for å bevare gamle boplasser og andre kulturminner.

  

"Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot."

 Next page: Austmarka